REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:            

Společnost:                         

Se sídlem:                           

IČ/DIČ:                              

E-mailová adresa:               

Telefonní číslo:                    

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:                

Adresa:                              

Kontaktní údaje: / e-mail,tel.kontakt/:   


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

  • smlouva, ze které vyplývá nárok na reklamaci (typicky kupní smlouva spolu s datem, kdy byla provedena platba) nebo číslo a datum objednávky:
  • datum uplatnění reklamace:

 

  • obsah reklamace (tedy popis konkrétní vady):

 

 

  • jaký způsob vyřízení reklamace jakožto spotřebitel vyžadujete:
    (volbu prosím proveďte zakroužkováním, před volbou způsobu vyřízení reklamace se prosím seznamte s příslušnými ustanoveními reklamačního řádu a platnou právní úpravou)
  1. odstranění vady (dodáním nové bezvadné věci),
  2. odstranění vady opravou,
  3. slevou z ceny (bez odstranění vady),
  4. odstoupení od smlouvy (s následným vrácením vzájemných plnění).

        Pro případ vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy z kupní ceny uvádím bankovní spojení,
        tj. číslo účtu: ……………………………………………………

                                 

V (zde vyplňte místo), Dne(zde doplňte datum) 

______________________________________
    
Jméno a příjmení spotřebitele + (podpis)

 

 

Vytištěný a podepsaný formulář prosím zašlete / pokud možno i se zbožím / na výše uvedenou adresu nebo naskenovaný na e-mailovou adresu .