FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 
Odstoupení od kupní smlouvy (formulář)
          (vyplňte prosím tento formulář v případě, že chcete odstoupit od smlouvy
               a je-li zachována zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy)
 

Adresát:
Internetový obchod:     

Společnost:                 

Se sídlem:                   

IČ/DIČ:                       

E-mailová adresa:         

Telefonní číslo:             

Vzhledem k tomu, že kupní smlouva s Vaší společností byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Jméno a příjmení spotřebitele(*):

Adresa spotřebitele(*):

Email(*):

Telefon(*):

Číslo prodejního dokladu a den převzetí zboží(*):

…………………………………………………………………………………………………….

Druh zboží, značka, kód (identifikace zboží) (*):

………………………………………………………………………………….

Kupní cenu zašlete bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ / ........................

Příloha: kopie dokladu o koupi / např.faktura/

 

Datum a místo podpisu:

 

______________________________________

podpis

 

Další informace k odstoupení od smlouvy a vrácení zboží jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek, se kterými jste byl/a seznámen(a) před uzavřením kuní smlouvy a které najdete
na www.buyrenata.com.


(*) prosím  doplňte konkrétní údaje dle skutečnosti